Sammanfattning släktet Acer

Släktet Acer omfattar 124 olika arter och 1000-tals sorter. De växer vilt framförallt i Asien, i Nordamerika och några få arter också i Europa.

Bland alla dessa arter och sorter har många blivit uppskattade trädgårdsväxter beroende på deras stora variation i storlek, växtsätt, bladform och bladfärg. Det är därför ingen underdrift att påstå att det finns en lönn som passar i alla trädgårdar!

För att underlätta för oss som vlill lära mer om lönnar har dessa delats in i olika sektioner. I varje sektion sammanförs lönnar med likartade egenskaper. I många fall finns det en asiatisk art och en likartad art i Nordamerika.

Eftersom de finns så många olika sorter av Acer palmatum behandlas dessa separat. Se "sammanfattning A. palmatum"

Nedan presenteras dessa sektioner med de arter som kan vara aktuella för odling i Sverige. Allra sist finns en tabell där viktiga egenskaper sammanfattas för dessa arter.

 

Sektion Palmata
Detta är den mest omfattande sektionen. Bladen har tre till 13 flikar. Alla arter, förutom Acer circinatum, har sitt ursprung i tempererade områden i Asien.

Acer japonicum 'Acontifolium' Acer japonicum 'Attarai' Acer shirasawanum 'Aureum'
Acer japonicum 'Acontifolium', Acer japonicum 'Attarai' och Acer japonicum 'Acontifolium. Alla fotograferade på Ulriksdals Trädgård på Kivik.

Arter i denna sektion är Acer circinatum, japonicum, oliverianum, palmatum, shirasawanum och sieboldianum.I denna sektion ingår de lönnar som vi i dagligt tal kallar för japanska lönnar. De är mindre träd eller buskar och har ofta vackra höstfärger.

Bland A. palmatum, Japansk lönn, finns 1000-tals olika sorter att välja mellan.

Acer japonicum, Solfjäderslönn, och dess arter har alla lite större blad än A. palmatum och slutar säsongen med lysande röda höstfärger.

A. shirasawanum, Shirasawalönn är kanhända mest känd för sin underbara sort 'Aureum' som med sina klart lysande gula blad verkligen skapar ett blickfång i trädgården även under sommaren. Men det finns andra sorter av de tunnbladiga A. shirasawanum som också är väl värda att odla.

A. siebodianum, Fagerlönn, påminner mycket om A. palmatum. Men den har den stora fördelen att klara åtminstone ytterligare en eller två zoner. Den är alltså ett utmärkt alternativ för er som bor i zon IV och vill ha en lönn med underbara höstfärger.

Acer circinatum, Vinlönn, är den amerikanska kusinen till övriga arter i denna sektion. Även denna får vackra höstfärger i gult, orange och rött. Dessutom påstås den vara lite mer tålig för vattenmättade jordar än övriga arter i sektionen.

Acer oliverianum som inte har något svenskt svenskt namn, är en ovanlig lönnart från Kina. Den har underbara ljusgröna nya blad, vilket ger ett säregen kontrast mot de äldre mörkgröna bladen. Liksom övriga i sektionen får den vackra höstfärger. Tyvärr är den mindre härdig och torde endast vara aktuell för er som bor i ett bra läge i zon I.

 

Sektion Macrantha
Dessa arter har alla fem- till sjuflikiga blad. I sektionen ingår alla strimlönnar. Förutom A. pensylvanicum har de sitt ursprung i Asien. A. pensylvanicum kommer, som namnet antyder, från Nordamerikas östkust.
Acer capillipes Acer tschonoskii var. rubripes Acer davidii Acer tegmentosum
Acer capillipes från Botaniska trädgården i Karlstad, Acer tschonoskii var. rubripes från Ulriksdals Trädgård på Kivik, Acer davidii från Royal Botanic Gardens Kew och Acer tegmentosum från Ulriksdals Trädgård på Kivik.

Arterna är Acer capillipes, x conspicuum, crataegifolium, davidii, micranthum, pensylvanicum, tegmentosum, tschonoskii.

I denna sektion ingår alla strimlönnar. Det är emellertid stor skillnad på strimmighetens omfattning mellan olika arter och sorter.

Acer micranthum, Småblommig guldlönn, har ingen strimmig bark. Men det är ett vackert litet gracilt träd med oranga och röda vår- och höstfärger.

Acer crataegifolium, Hagtornslönn, är inte en lönn att skaffa om man vill ha en kraftigt strimmig bark. Däremot är bladen annorlunda och vissa påstår att de liknar hagtorn; därav namnet.

Acer davidii, Davidslönn, är den största av alla strimlönnar och kan bli 8-12 m hög. Välj någon av sorterna om ni vill ha extra fin strimmighet.

Acer capillipes, Japansk strimlönn, blir nästan lika stor och har vackra vita vertikala strimmor på den gröna barken.

Acer tegmentosum, Manchurisk strimlönn, är en klassisk strimlönn med uttalade vita strimmor på den gröna barken. Den får dessutom vackra gula höstfärger och det är en av härdigaste strimlönnarna som klarar åtminstone zon IV(V).

Den i vårt tycke mest odlingsvärda sorten har vi sparat till sist; Acer tschonoskii, Guldlönn. Ett skirt litet träd med underbart rödfärgade skott som är än mer utpräglade på variteten rupipes.

 

Sektion Glabra
I sektionen ingår mindre träd eller större buskar som normalt bildar undervegetation i kinesiska skogar. Enda undantaget är Acer glabrum, Klipplönn, som kan hittas i Klippiga Bergens skogar i Nordamerika.

Acer acuminatum, A. argutum, A. barbinerve, Grönlönn och A. stachyophyllum, Stamlönn är några arter som ingår i sektionen och de är alla relativt ovanliga i odling. Detta beroende på att de i jämförelse med många andra lönnar inte har samma spektakulära egenskaper.


Sektion Negundo
Även sektion Negundo har delats in i två serier efter arternas ursprung. Serie Negundo med amerikanskt ursprung och Serie Cissifolia med arter från Asien.

Acer cissifolium Acer negundo 'Elegans' Acer henryi
Acer cissifolium från Belmonte Arboretum i Wagening, Holland. Acer negundo 'Elegans' från Von Gimborn Arboretum i Utrecht, Holland. Acer henryii från Royal Botanic Gardens Kew, England.

I denna sektion ingår arterna Acer negundo, A. cissifolium och A. henryi.

Arten A. negundo och dess sorter är mest känd. Här finns flera sorter med underbart vitvariegerade blad.

Alla arter får ett vackert bredväxande växtsätt om de får växa som solitärer.


Sektion Indivisia
En sektion med endast en art; Acer carpinifolium, som är en i många avseende annorlunda lönn. Den har hela, icke flikiga blad och dessa sitter dessutom kvar på trädet långt fram på vintern.

Acer carpinifolium Acer carpinifolium Carpinus betulus
Acer carpinifolium, blad från Ulriksdals Trädgård på Kivik. Acer carpinifolium från Belmonte Arboretum, Wagening, Holland. Carpinus betulus, blad från Ulriksdals Trädgård på Kivik.

 

Den enda arten är alltså Acer carpinifolium. Detta mindre och välförgrenade träd är mycket odlingsvärt. Dessutom är den en av de härdigare lönnarna som klarar åtminstone zon V.

 

Sektion Acer
Sektionen är indelad i tre serier. Serie Acer med stora lövfällande träd. Serie Monspessulana med små träd eller buskar, samt serie Saccharodendron med en art från Amerika.

Acer saccharum Acer saccharum Acer heldreichii
Acer saccharum i höstfärg och med röda blad, från Botanischen Garten Rostock, Tyskland och Belmonte Arboretum, Wagening, Holland samt Acer heldreichii från Royal Botanic Gardens Kew, England.

De här beksrivna arterna är alla större träd som kan bli 20-30 m höga; Acer pseudoplatanus, A. heldreichii och A. saccharum.

Acer pseudoplatanus, Tysklönn, är bara intressant för trädgårdar där man endast vill använda inhemska arter.

A. heldreichii ssp trautvetteri är en vacker stor lönn med mycket god härdighet.

Acer saccharum, sockerlönn, är en snabbväxande, stor lönn med underbara höstfärger som dessutom kan tappas på sav som ger lönnsirap.

 

Sektion Pentaphylla

I sektionen ingår framförallt lönnar från subtropiska områden i Kina.

 

Acer buergerianum Acer buergerianum
Acer buergerianum från Belmonte Arboretum, Wagening, Holland

En art som kan odlas i Sverige är Acer buergerianum. Denna blir ett vackert större träd med treflikiga, nästan läderartade blad.

 

Sektion Trifoliata
Ingående arter har alla treflikiga blad som anses vara mer primitiva än flerflikiga blad. Alla fyra arter har sitt ursprung i Asien.

Acer griseum Acer maximowiczianum Acer mandshuricum Acer triflorum
Acer griseum, Arboretum Ellerhoop, Tyskland. Acer maximowiczianum, Royal Botanic Gardens Kew, England. Acer mandshuricum, Botaniska Trädgården i Karlstad. Acer triflorum, Ulriksdals Trädgård på Kivik.

Arter i denna sektion är Acer griseum, A.triflorum, A. maximowiczianum och A.mandshuricum.

Alla desa arter är mycket intressanta för trädgårdsälskare som vill ha ett lite mindre träd.

Acer griseum med sin underbart kopparfärgade bark är måhända mest känd. Men A. mandshuricum med ett litet skirare växtsätt är vår egen favorit i sektionen.

Acer triflorum är också ett underbart litet träd med vackra höstfärger och dessutom den mest härdiga i sektionen.

Acer maximowiczianum är något större än övriga arter i sektionen, och ett trevligt alternativ för trädgårdsälskare som önskar det lite mer ovanliga.

Acer griseum Acer griseum Acer triflorum Acer mandshuricum
Bark och blad på Acer griseum från Arboretum Hörsholm, Danmark och Arboretum Ellerhoop, Tyskland. Blad på Acer triflorum från Trädgårdsföreningen i Göteborg samt Acer mandshuricum från Botaniska trädgården i Karlstad.

 

Sektion Platanoidea
Medelstora träd med härstamning från Europa och Asien. Tre- till sju-flikiga blad. Alla arter har vit mjölksaft i bladskaften.

Acer pictum Acer cappadocicum 'Aureum' Acer truncatum
Acer pictum från Arboretet i Hörsholm, Danmark. Acer cappadocicum 'Aureum' från Royal Botanic Gardens Kew, England. Acer truncatum från Shanghai Botanic Gardens, Kina.

I sektionen ingår Acer campestre, A. cappadocium, A. pictum och A. platanoides

Två av de i Sverige vlldväxande lönnnarna finns med här; A campestre, Naverlönn och Acer platanoides, Skogslönn. Dessa båda lönnar tycker jag inte det finns någon större anledning att plantera i trädgården om man inte har som måslättning att endast använda inhemska arter.

Däremot är Acer cappodcium, Turkisk lönn, ett bra alternativ om man vill ha ett medelstort träd med vackert, kupolformat växtsätt.

 

Sektion Ginnala
Denna sektion omfattar endast A. tataricum och dess underarter. Dessa är lövfällande och har hela eller treflikiga blad. Härstammar från Asien och östra Europa.

Acer tataricum ssp ginnala Acer tataricum ssp ginnala Acer tataricum
Acer tataricum ssp ginnala, Arboretum Norderstedt, Tyskland. Acer tataricum ssp ginnala, Botanisk Trädgård, Rostock, Tyskland. Acer tataricum, Arboretum Landbohojskole, Köpenhamn, Danmark

Den mest kända representanten för sektion är Acer tataricum ssp ginnala , ginnalalönn. Detta medelstora träd har ett vackert växtsätt, fina höstfärgerr, men har också genom sina rikliga frösättning, lite oförskyllt hamnat i vanrykte.

 

Sektion Rubra
Här ingår endast tre arter som alla är stora, lövfällande träd. En av dem, A. pycnanthum, kommer från Japan. De övriga två härstammar från Nordamerika.

Acer pycnanthum Acer saccharinum Acer rubrum
Acer pycnanthum, Esweld nursery, Boskoop, Holland. Acer saccharinum, Botaniska trädgården i Hamburg, Tyskland. Acer rubrum, Botaniska trädgården i Hamburg, Tyskland.

Här beskrivna arter är Acer rubrum och A. saccharinum.

Båda är stora och snabbväxande träd. Acer saccharinum, Silverlönn, har ljusgröna bladundersidor och Acer rubrum, Rödlönn, får, under rätta betingelser, underbara höstfärger.

 

I tabellen nedan sammanfattas förutsättningar och egenskaper för de olika lönnarna.

Art
Storlek
Form
Utseende
Härdighet
Utmärkande
Palmata
6-8 m
Träd/buske
Upprätt
I-III(IV)
Höstfärger
6-8 m
Träd/buske
Bred
I-III
Höstfärger
6-8 m
Träd/buske
Upprätt
0-I
Mycket vacker!
6-8 m
Träd/buske
Bred
I-III
Många sorter
6-8 m
Upprätt
Upprätt
I-III (IV)
Gula vårfärger
4-6 m
Buske
Upprätt
I-IV
Härdighet
Macrantha
8-12 m
Träd/buske
Bred
I-III
Röda bladskaft
6-8 m
Träd/buske
Upprätt
I-III
Vitstrimmig bark
4-8 m
Träd/buske
Upprätt
I-II
Annorlunda blad
8-12 m
Träd/buske
Upprätt
I-II
Fantastiska sorter
4-6 m
Träd/buske
Upprätt
I-III
För den mindre trädgården
6-8 m
Träd
Upprätt
I-IV
Prova sorterna!
4-6 m
Buske
Bred
I-IV(V)
Vitstrimmig bark
4-6 m
Träd/buske
Bred
I-IV(V)
Röda skott
Glabra
4-6 m
Träd/buske
Upprät
I-III
Nya blad blodröda
6-8 m
Träd
Upprätt
I-IV(V)
Unga skott vinterröda
Negundo
10-15 m
Träd
Bred
I-III
Snabbväxande, sorter
8-10 m
Träd
Bred
I-III
Växtsätt
8-10 m
Träd
Bred
I-II
Växtsätt
Indivisia
8-10 m
Träd
Bred
I-V
Bladen
Sektion Acer
20-30 m
Träd
Bred
I-IV
Stort träd
20-30 m
Träd
Bred
Mkt god
Underarter
20-30 m
Träd
Bred
I-III
Höstfärger, snabbväxande
Pentaphylla
15-20 m
Träd
Bred
I-III
Höstfärger
Trifoliata
5-8 m
Träd/buske
Upprätt
I-III
Kopparfärgad bark
5-8 m
Träd/buske
Upprätt
I-IV (V)
Växtform, höstfärger
6-10 m
Träd
Kompakt
I-III(IV)
Växtform
4-6 m
Träd/buske
Upprätt
I-IV
Skir, höstfärger
Platanoidea
10-15 m
Träd
Upprätt
I-V
Häckväxt
15-20 m
Träd
Bred
I-III
Växtsätt
10-15 m
Träd
Bred
I-IV?
Växtsätt
20-25 m
Träd
Upprätt
I-V
Sorter
Ginnala
8-10 m
Träd
Bred
I-V
Växtsätt, höstfärger
Rubra
15-20 m
Träd
Bred
I-IV
Växtsätt, sorter
20-30 m
Träd
Upprätt
I-IV
Snabbväxande

 

¨_______________________________________________________
© 2008, Ulriksdals Trädgård på Kivik. Senast uppdaterad 2016-01-30