Om webbplatsen

Edafos AB, ägare till 'Ulriksdals Trädgård på Kivik' har designat och utformat denna webbplats, samt är ensamt ansvarig för dess innehåll.

Samtliga bilder på webbplatsen har tagits av 'Ulriksdals Trädgård på Kivik'. Bilderna är copyright skyddade och får inte användas utan vårt medgivande. Utöver här publicerade bilder har vi ett stort arkiv med bilder om lönnar och andra träd. Kontakta oss om du vill få tillgång till dessa bilder.

¨_______________________________________________________
© 2008, Ulriksdals Trädgård på Kivik. Senast uppdaterad 2009-08-12