Acer (Linneus)
Lönnsläktet.

Oftast ett medelstort lövfällande träd/buske med femflikiga blad, men stora variationer förekommer. Motsatta blad och de karakteriska vingade frukterna är botaniska kännetecken för släktet.

Lönnar på Ulriksdals Trädgård på Kivik

Exempel på olika lönnar från Ulriksdals Trädgård på Kivik.

Sammanfattning
Form
Oftast lövfällande.
Storlek
Från under 1 m till 30 m
Bladfärg, vår
-
Bladfärg, sommar
-
Bladfärg, höst
-
Utmärkande
Motstående blad. Klyvfrukt med två vingade delfrukter (näsor)
Härdighet
-

Namn och ursprung
Lönnsläktet namngavs botaniskt av Linné, men redan de gamla romarna använde acer som beteckning. Det latinska namnet betyder 'skarp' och avser de spetsiga bladen.

Merparten av de 124 olika lönnarterna härstammar från östra Asien, men en del arter har också sitt ursprung i Nordamerika och Europa. Taxonomiskt delas lönnarna in i olika sektioner, baserat på gemensamma egenskaper och ursprung. Dessa sektioner är ett bra hjälpmedel då man vill hitta alternativa arter.

I Sverige är det endast tre arter som växer vilt eller är förvildade; A. platanoides, A. campestre och A. pseudoplatanus.

Som prydnadsträd/buske har lönnar blivit allt mera populara och det finns det många 1000-tals olika sorter att välja mellan.

Kännetecken
Botaniskt utmärks lönnsläktet av att det har motsatta blad. Ofta är bladen handformade med fem flikar. Men variationen är stor. Det finns arter helt utan flikar till mycket mångflikiga sorter.

Acer shirasawanum 'Aureum'
Acer palmatum f. atropurpureum  
Acer palmatum 'Dessectum' Acer longipes ssp catalpifolium  
Exempel på olika bladformer och bladfärger hos lönnsläktet. Från vänster ovan: Acer shirasawanum 'Aureum', Acer palmatum f. atropurpureum, Acer palmatum 'Dissectum' och Acer longipes ssp catalpifolium, samtliga från Ulriksdals Trädgård på Kivik.

De vingade klyvfrukterna är utmärkande för lönnsläktet. Frukten består av två delfrukter med vingar. Likt en helikopter kan dessa vingar föra nötterna långt från moderträdet. På svenska kallar vi i dagligt tal dessa frukter för 'näsor' och på engelska heter de samaras.

Acer tegmentosum Acer micranthum
Kännetecknande för alla lönnar är att de har två delfrukter med vingar, sk 'lönnäsor. Foto av Acer tegmentosum, Ulriksdals Trädgård på Kivik samt Acer micranthum från Arboretet i Hörsholm, Danmark.

Odling
Generellt vill lönnar ha en något sur och relativt väldränerad jord. Men stora variationer förekommer mellan olika arter.

Omdöme
Lönnsläktets attraktionsvärde består i att det finns arter och sorter för både den stora och lilla trädgården. Färgen på blad och stam kan variera under säsongen. Några arter har en utmärkande bark och grenar som skiftar färg med årstiderna. På ett fåtal arter kan också blomor och frukter förhöja odlingsvärdet.

Kort sagt, inom lönnsläktet kan man hitta de mest fantastiska träd och buskar!

Bildgalleri
I detta galleri med bilder från Ulriksdals Trädgård på Kivik kan ni speciellt lägga märke till

  • Hur en del lönnar skiftar i bladfärg under säsongen
  • Hur olika bladformer skapar vackra kontraster
  • Hur storleken varierar från en knapp meter till ca 10 m för de äldsta japanska lönnarna.

Öpnnar bildgalleri>>

Arter
Eftersom lönnsläktet är så skiftande är det svårt att generellt välja ut speciellt attraktiva arter. Detta bör göras utifrån växtplats och vilka effekter man önskar uppnå.

Bland de 1000-tals oika sorterna av Acer palmatum finns givetvis många odlingsvärda sorter.

Bland de mindre träden är Acer mandshuricum ett oftast förbisett träd. Den har en vacker växtform och ger en skir grönska.

¨_______________________________________________________
© 2009, Ulriksdals Trädgård på Kivik. Senast uppdaterad 2011-12-02