Acer campestre (Linnaeus, 1753)
Naverlönn

Ett långsamväxande litet till medelstort träd eller buske. Fräscht gröna sommarfärger med olika gula bladnyanser på hösten. En av de få lönnar som härstammar från Europa och som dessutom trivs bäst i lite kalkhaltig jord. Härdig i zon I-IV.

Acer campestre

Acer campestre vid parkeringen till Ulriksdals Trädgård på Kivik.

Sammanfattning
Form
Mindre träd
Storlek
10-15 m
Bladfärg, vår
Grön med röda inslag
Bladfärg, sommar
Mörkgrön
Bladfärg, höst
Gula färger
Utmärkande
En klassisk europeisk lönn
Härdighet
I-V

Namn och ursprung
Det vetenskapliga namnet ´campestre´betyder av den växer på fält. Denna art är en av de xx lönnar som Linné beskrev redan år 1753. Inte underligt eftersom det är en av de få lönnar med europeiskt ursprung och som numera växer vilt i stora delar av Europa. I Sverige finns emellertid bara en lokal i Skåne där den växer vilt.

Arten är mycket vanlig i mellaneuropa där den både växer vilt och används som häckväxt och i parker.

Kännetecken
Den har vanligen femflikiga blad. Nya blad kan ha nyanser i rött och sedan blir bladen fräscht mörkgröna under sommaren. På hösten får de olika gula nyanser. Utmärkande för arten är att lövfällningen sker med början i toppen och sedan allt längre ner på trädet.

Acer campestre Acer campestre 'Carnival'
Acer campestre med sitt gröna sommarbladverk. Fotograferat på Royal Botanic gardens Kew, London, England.
Acer campestre 'Carnival' med sina variegerade blad. Foto från från Baumschule Hachmann, Tyskland.

Odling
Detta är en av de få lönnar som föredrar en kalkhaltig jord.

Omdöme
Acer campestre växer relativt långsamt och kan bli 100 till 150 år gammal. För den vanliga villaägaren är den ganske inte ett förstahandsval, men givetvis är den ett 'måste' för samlare eftersom den representerar en av de tre vildväxande lönnarna i Sverige. Däremot finns det några sorter som är mera odlingsvärda och dessutom oftast något mera härdiga än de japanska lönnarna.

Sorter
Innan alla lönnarna från Japan allmänt introducerades i Europa på slutet av 1800-talet utnyttjades A. campestre vid förädling och det finns många äldre sorter. En mera nutida sort är A. campestre 'Carnival' som blir en buske på några meter och har variegerade blad med gröna, vita och rosa inslag.

¨_______________________________________________________
© 2009, Ulriksdals Trädgård på Kivik. Senast uppdaterad 2010-02-03