Acer platanoides (Linnaeus, 1753)
Skogslönn

Ett stort träd med glänsande fem- till sjufklikiga blad. Växer vilt i Sverige upp till Värmland och Dalarna. Trivs i de flesta jordar och upp till zon V.

Acer platanoides

Acer platanoides vid entrén till Ulriksdals Trädgård på Kivik

Sammanfattning
Form
Stort träd
Storlek
20-25 m
Bladfärg, vår
Grön
Bladfärg, sommar Grön
Bladfärg, höst
Gul, orange
Utmärkande
Stort träd
Härdighet
I-V

Namn och ursprung
Namnet anger att arten liknar Platanus. På engelska heter arten Norway maple, vilket antyder att den är vanlig i Norge och i Nordeuropa.

Det är en av de tre lönnar som växer vilt i Sverige. Övriga är A. campestre och A. pseudoplatanus. Det är den största vildväxande lönnen i Europa och kan bli ett riktigt imponerande bredväxande träd. Den största skogslönnen i Sverige blev 27 m hög och fanns i Alsike i Uppland.A. platanoides tillhör sektionen Platanoides.

Kännetecken

Acer platanoidesAcer platanoides

Arten har stora spetstandade, fem- till sjuflikiga blad som är kala och glänsande. Bladskaften innehåller en vitaktig mjölksaft, liksom övriga arter inom sektionen Platanoides.

Barken är gråfärgad och blir med ålder allt mer fårad.

Både frö- och fruktställningar är upprättstående till skillnad från A. pseudoplatanus som har har hängande frukt- och fröställningar. A. pseudoplatanus har också mer matta blad utan utpräglad tandning på bladen.

Odling
Arten trivs på de flesta jordar och i sol till halvskugga.

Omdöme
Förutom för lönnsamlare finns det ingen större anledning att plantera detta stora träd i trädgården. För de som är intresserade rekommenderas i stället en skön promenad i en närbelägen skog, där chansen är stor att även A. platanoides växer.

Sorter

Acer platanoides 'Drummondii'

Innan lönnar med japanskt och kinesiskt ursprung blev uppskattade i Europa fanns det många sorter av A. pseudoplatanus som planterades i parker. Ofta hade dessa vackrare höstfärger än ursprungsarten.

Under senare år har det också kommit flera amerikanska sorter som är mer anpassade för den mindre trädgården och med bättre röda höstfärger.

En variegerad sort som fortfarande är populär är den vitbrokiga skogslönnen, Acer platanoides 'Drummondii'. Denna har som det svenska namnet antyder vita och gröna blad. Den blir inte så stor som arten och är härdig åt minstone i zon I-IV och det finns fina exemplar även i zon V.

Acer platanoides 'Drummondii' fotograferad i Belmonte Arboretum, Wageningen, Holland.
 

¨_______________________________________________________
© 2009, Ulriksdals Trädgård på Kivik. Senast uppdaterad 2013-02-18