Acer x conspicuum (Van Gelderen & Oterdoom, 1994)
Parkstrimlönn

Träd som kan bli 6-8 m högt.Vita strimmor på rödaktig bark. Lysande gula höstfärger. Härdig i zon I-III.

Acer x conspicuum 'Phoenix'

De röda stammarna på Acer x conspicuum 'Phoenix' lyser mot den blå himlen. Foto från Baumschule Hachmann, Tyskland.

Sammanfattning
Form
Mindre träd
Storlek
6-8 m
Bladfärg, vår
Grön
Bladfärg, sommar Grön
Bladfärg, höst
Gul
Utmärkande
Vitrandig stam och röda skott
Härdighet
I-III

Namn och ursprung
Detta är en korsning mellan Acer davidii och Acer pennsylvanicum. Det väl valda namnet syftar på 'Conspicuus', vilket kan översättas med iögonfallande. Detta är verkligen en korsning som väcker uppseende och då framförallt vintertid.

Kännetecken
Det mest utmärkande med korsningen är den vitstrimmiga barken, vilket är än mer utmärkande på sorten Acer x conspicuum 'Phoenix'.

Acer x conspicuum 'Phoenix'
Acer x conspicuum 'Phoenix'

Bilder av den röda stammen med varierande inslag av vita ränder hos Acer x conspicuum 'Phoenix. Foton från Ulriksdals Trädgård på Kivik och Baumschule Hachmann, Tyskland

Bladen är tre- till femflikiga och har en mörkgrön sommarfärg.

Odling
Det är ett snabbväxande träd som trivs bäst i en väldränerad, något sur jord.

Omdöme
Skriv egna synpunkter om varför odlingsvärd. Ge exempel på vackra exemplar från
namngivna lokaler

Sorter
Fyra olika sorter finns av korsningen.

Acer x conspicuum 'Phoenix', som tagits fram av van Gelderen på Esvelds plantskola i Holland, är en 2-3 m hög buske. De röda skotten och den vitrandiga röda stammen gör sorten till ett spektakulärt blickfång vintertid. Även på hösten är den iögonfallande då de gula bladen vackert kontrasterar med skottens röda färger. Den påstås ha något sämre härdighet än ursprungskorsningen

Acer x conspicuum 'Silver Vein' har mer gråaktiga strimmor på den grönröda stammen. Den blir också större än 'Phoenix' och utmärks även av ett citrongult bladverk på våren. Sommarfägen blir sedan mörkgrön.

¨_______________________________________________________
© 2009, Ulriksdals Trädgård på Kivik. Senast uppdaterad 2011-11-20