Introduktion

Taxonomi är vetenskapen om klassificering av organismer, dvs beskrivning och namngivning.

Eftersom det finns 100-tals olika arter och 1000-tals olika sorter av lönnar är det praktiskt om man kan föra samman likartade arter och sorter i gemensamma grupper. Detta underlättar då man ska välja rätt lönn till sin trädgård.

Här har vi valt dels att dela in lönnar, dvs släkter Acer, i vad som kallas olika sektioner. Totalt finns 16 sektioner som de 124 olika arterna av lönnar har delats in i. Denna indelning baseras på hur pass väl utvecklade lönnarna anses vara. För vårt mera praktiska vidkommande är indelningen ett mycket bra hjälpmedel för att kunna välja mellan lönnar av likartade egenskaper.

I Japan har under många 100 år annorlunda exemplar från arten Acer palmatum valts ut för att tillföra ytterligare skönhet till den japanska trädgården. Denna selektion är basen för de äldre japanska sorterna. Under slutet av 1800-talet, när den japanska trädgården blev mode i västerlandet, började också förädling och många nya sorter skapades. Fortfarande pågår förädling och antalet sorter av Acer palmatum lär överstiga 1000 st.

För att kunna hantera och komma ihåg alla dessa sorter har de delats in i olika grupper. Sju olika grupper har skapats där man har försökt sammanföra så många gemensamma egenskaper som möjligt.

¨_______________________________________________________
© 2008, Ulriksdals Trädgård på Kivik. Senast uppdaterad 2011-12-03