Sektioner inom släktet Acer

Arter med snarlika egenskaper kan delas in i sektioner och serier. Denna indelning gjordes av den holländska botanisten Piet C. de Jong. Sektionerna är listade efter hur pass utvecklade de olika arternas reproduktionsförmåga är. De mest primitiva arterna ingår i den första sektionen. Inom varje sektion kan också finnas serier med än mer snarlika arter.

Sektionerna är ett bra hjälpmedel då man vill välja alternativa arter med snarlika egenskaper. I tabellen nedan har de arter som beskrivs på denna webbplats delats in i sina sektioner.

1. Sektion Parviflora
Denna sektion innehåller de mest primitiva lönnarna. Inga arter inom denna sektion finns på webbplatsen.

2. Sektion Palmata
Detta är den mest omfattande sektionen. Bladen har tre till 13 flikar. Alla arter, förutom Acer circinatum, har sitt ursprung i tempererade områden i Asien. Acer circinatum härstammar från västkusten i nordamerika.

Serie Palmata
Acer circinatum
Acer japonicum
Acer palmatum
Acer shirasawanum

Acer sieboldianum

Serie Sinensia
Acer oliverianum

3. Sektion Waridana
En udda sektion med endast en art, Acer wardii. Denna är ej beskriven på webbplatsen

4. Sektion Macrantha
Dessa arter har alla fem- till sjuflikiga blad. I denna sektion ingår alla strimlönnar. Förutom A. pensylvanicum har alla arter sitt ursprung i Asien. A. pensylvanicum kommer, som namnet antyder, från Nordamerikas östkust.

Acer capillipes
x conspicuum
Acer davidii
Acer micranthum
Acer pennsylvanicum
Acer tegmentosum
Acer tschonoskii

5. Sektion Glabra
Denna sektion är indelad i två serier beroende på arternas ursprung. I serie Glabra finns endast arten Acer glubrum från Nordamerika och denna är inte härdig i Europa.

Serien Arguta omfattar flera odlingsvärda arter från östra Asien.

Serie Arguta
Acer acuminatum
Acer argutum

6. Sektion Negundo
Även sektion Negundo har delats in i två serier efter arternas ursprung. Serie Negundo med amerikanskt ursprung och Serie Cissifolia med arter från Asien

Serie Negundo
Acer negundo

Serie Cissifolia
Acer cssifolium

7. Sektion Indivisa
En sektion med endast en art; Acer carpinifolium, som är en i många avseende annorlunda lönn. Den har hela, icke flikikga blad och dessa sitter dessutom kvar på trädet långt fram på vintern..

8. Sektion Acer
Sektionen är indelad i tre serier. Serie Acer med stora lövfällande träd. Serie Monspessulana med små träd eller buskar, samt serie Saccharodendron med en art från Amerika.

Serie Acer
Acer pseudoplatanus

Serie Monspessulana
Acer opalus

Serie Saccharodendron
Acer saccharum

9. Sektion Pentaphylla
I sektionen ingår framförallt lönnar från subtropiska områden i Kina. En lönn som kan odlas i Sverige är:

Acer buergerianum

10. Sektion Trifoliata
Ingående arter har alla treflikiga blad som anses vara mer primitiva än flerflikiga blad. Alla fyra arter har sitt ursprung i Asien. Sektionen är indelad i två serier.

Serie Grisea
Acer griseum
Acer triflorum
Acer maximowiczianum

Serie Mandshurica
Acer mandshuricum

11. Sektion Lithocarpa
Innefattar bl a Acer macrophyllum som har släktets största blad. Den härstammar från Nordamerika och kräver varma somrar för att utvecklas och trivs generellt därför inte i Europa.

12. Sektion Platanoides
Medelstora träd med härstamning från Europa och Asien. Tre- till sjuflikiga blad. Alla arter har vit mjölksaft i bladskaften.

Acer campestre
Acer cappadocium
Acer pictum
Acer platanoides

13. Sektion Pubescentha
Två ovanliga arter från Asien ingär i denna sektion. Dessa finns ej beskriva på denna webbplats.

14. Sektion Ginnala
Denna sektion omfattar endast A. tataricum och dess underarter. Dessa är lövfällande och har hela eller treflikiga blad. Härstammar från Asien och östra Europa.

Acer tataricum

15. Sektion Rubra
Här ingår endast tre arter som alla är stora, lövfällande träd. En av dem, A. pycnanthum, kommer från Japan och beskrivs inte på denna webb. De övriga två härstammar från Nordamerika

Acer rubrum
Acer saccharinum

16. Sektion Hyptiocarpa
Här ingår två arter som båda är städsegröna och växer i Kina och Vietnam. De beskrivs inte här.

¨_______________________________________________________
© 2008, Ulriksdals Trädgård på Kivik. Senast uppdaterad 2011-12-04