Grupper inom Acer palmatum

Eftersom det finns mer än 1.000 olika sorter av A.palmatum är det praktiskt att dela in dessa i snarlika grupper. Denna indelning baseras både på underarter och växtsätt. Både J. D. Vertrees och C. J. van Gelderen använder dessa sju grupper, men namnger dem något annorlunda.

Grupp 1. Palmatum
I denna grupp ingår sorter från underarten A. palmatum subsp palmatum. De är vanligen upprättväxande buskar eller mindre träd. Bladen är vanligen fem- eller ibland sjuflikiga och relativt små. 'Lönnäsorna' är också relativt små. Bladflikarna är kraftigt delade.

Grupp 2. Amoenum
I denna grupp ingår sorter från underarten A. palmatum subsp amoenum. De är vanligen upprättväxande buskar eller mindre träd. De relativt stora bladen är sju- eller ibland nioflikiga och inte så kraftigt delade. 'Lönnäsorna' är 4-5 cm stora och har ofta vackra färger.

Grupp 3. Matsumurae
I denna grupp ingår sorter från underarten A. palmatum subsp matsumurae. De är vanligen buskar. De stora bladen är kraftigt delade, ofta ända ner till bladbasen. 'Lönnäsorna' är 4 cm stora och har ofta vackra färger.

Grupp 4. Dissectum
I denna grupp ingår sorter med svampformigt växtsätt som är betydligt bredare än höga. Bladen är finflikiga och delade nästan till basen.

Grupp 5. Linearilobum
Gruppen består av långsam- och upprättväxande buskar. Bladen är extremt finflikiga och delade nästan till basen.

Grupp 6. Dvärgväxande
I denna grupp har samlats sorter som är dvärgväxande och som även används för bonsai.Även gamla exemplar understiger 2 m höjd och är ofta betydligt mindre.

Grupp 7. Övriga
Denna grupp består av ett mindre antal sorter som inte passar in i någon av ovanstående grupper. De är upprättväxande buskar som ofta har säregna bladformer eller -färger.

C. J. van Gelderen använder också undergrupper baserade på bladens sommarfärg

Undergrupp 1: Gröna sommarblad

Undergrupp 2: Olika röda nyanser på sommarbladen.

Undergrupp 3: Variegerade blad på sommaren som har inslag av vitt och/eller rosa.

 

 

 

¨_______________________________________________________
© 2008, Ulriksdals Trädgård på Kivik. Senast uppdaterad 2010-02-20