Acer pseudoplatanus (Linnaeus, 1753)
Tysklönn

Stort träd som kan bli 20-30 m högt. Femflikiga mörkgröna blad som blågrön undersida och den får orangegula höstfärger. En av tre lönnar som växer vilt i Sverige. Trivs bäst i sol eller halvskugga. Härdig i zon I-IV.

Sammanfattning
Form
Stort träd
Storlek
20-30 m
Bladfärg, vår
Grön
Bladfärg, sommar Grön
Bladfärg, höst
Gul
Utmärkande
Stort träd
Härdighet
I-IV

Namn och ursprung
Epitetet Pseudoplatanus betyder ' falsk platan'. På engelska kallas den för 'Sycamore maple'

Arten härstammar från Europa och östra Asien. Den är en av tre vildväxande lönnar i Sverige. De övriga är A. campestre och A. platanoides. Det är den största vildväxande lönnen i Europa och kan bli ett riktigt imponerande bredväxande träd.

Arten tillhör samma sektion som den Nordamerikanska A. saccharum.

Kännetecken
Ett mycket stort träd som har flagnande bark. Bladen är stora och femflikiga, samt utan markerad tandning. Den blommar rikligt i samband med lövsprickningen med stora gula, hängande klasar.

Några kännetecken för att skilja mellan A. pseudoplatanus och A. platanoides som båda är stora träd och växer vilt i Sverige.

Endast A. platanoides har vitaktig mjölksaft i bladskafen.

A. pseudoplatanus har upprättstående blom- och fruktställningar

A. platanoides har hängande blom- och fruktställningar

A. platanoides har mer uttalad tandning på de stora bladen

 

Odling
Den trivs i de flesta jordar och i sol till halvskugga.

Omdöme
Arten har inga större kvaliteter för den vanliga trädgården. I parker kan den vara intressant som ett stort träd med inhemskt ursprung.

För lönnsamlararen är den givetvis intressant som referens på en inhemsk art.

Hästar som äter blad och frukter av A.pseudoplatanus kan drabbas av atypisk myopati, som är en dödlig sjukdom. Läs mer på SVA:s web.

Bildgalleri

Sorter
Det finns cirka 100 olika sorter av A. pseudoplatanus. Många av dessa togs fram under 1800-talet.

En sort som fortfarande uppskattas i Sverige är 'Brilliantissimum' med laxrosa bladutspring och klart gula vårfärger.


¨_______________________________________________________
© 2009, Ulriksdals Trädgård på Kivik. Senast uppdaterad 2016-09-30