Ordlista

Då man studerar litteratur om lönnar är det bra att ha vissa kunskaper om engelska och vetenskaplig latin. De latinska namnen kan ofta berätta mer om artens egenskaper, karaktär eller historia.

I ordlistan nedan har jag samlat svenska, latinska och engelska ord och botaniska termer med översättningar. Dessutom med några kommentarer som kan göra det lättare att komma ihåg orden.

Svenska Latin Engelska Kommentar
Bladskaft Petiolus Petioles Delen mellan bladskiva och bladfot. Färg och längd varierar mellan olika arter av acer.
Blomställning Racemus Raceme Form av blomställning med likartad längd på blomskafen.
Blomställning Inflorescentia inflorescence Upprätt eller hängande skiljer mellan vissar arter. Finns ytterligare termer som beskriver blomställningen forrm.
Falsk Pseudo Pseudo Vanligt i epitet för att ange att arten liknar helt annan art, t ex pseudoplatanus som betyder falsk Platan.
Flik Lobus Lobe Antal flikar på bladen är en viktig egenskap för att skilja mellan olika lönnarter.
Gråaktig Griseum   Avser bladens underfärg på A. griseum
Hårlös Glaber Glabrous Karakterisk egenskap för bladen på vissa lönnar
Lövfällande
Deciduus
Deciduous Alla lönnar som kan odlas i Sverige fäller sina blad på hösten
Mångfärgad   Variegated På svenska även "variegerad" som innebär att bladen har flera färger samtidigt; oftast grön, vitt och rosa.
Tvåbyggare   Dioecious Han- och honblommor på olika individer. Relativt ovanligt i släktet Acer
Vingad klyvfrukt   Samaras "Lönnäsa" som består av två delfrukter med vingar. Detta är utmärkande för alla lönnar
Parbladig   Pinnate  
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

¨_______________________________________________________
© 2008, Ulriksdals Trädgård på Kivik. Senast uppdaterad 2011-11-30