Tips på webbplatser om lönnar

Här lämnas några tips på bra webbplatser som beskriver lönnar. Under referenser, lokaler och personer har länkar också lämnats, då sådana finns.

Svensk kulturväxtdatabas: Namn på kulturväxter förr och nu. En omfattande sammanställning av vetenskapliga och svenska namn på kulturväxter i Sverige. vi har i görligaste mån försökt följa deras rekommendationer för namngivning.

Den virtuella floran: En fantastisk sammanställning av vilda växter i Sverige. Här beskrivs de tre vildväxande arterna av lönnar i Sverige; Acer platanoides, Acer campestre och Acer pseudoplatanus. Utgiven av Naturhistoriska Riksmuséet.

¨_______________________________________________________
© 2008, Ulriksdals Trädgård på Kivik. Senast uppdaterad 2009-07-18